درباره ما

این شركت در سال 1356 با كمك جمعی از مهندسان مجرب موفق به ثبت در اداره ثبت شركتهای استان تهران با شماره 28766 گردید. حاصل تلاش بی وقفه، اجرای صدها كیلومتر خط انتقال آب، نفت، گاز و پتروشیمی بوده است كه شكل گیری نگرشی مثبت به آینده ای روشن است. آینده ای كه به كام تمام این مردم سرزمین میباشد. .به این امید كه در نیل به این هدف از هیچ كوششی دریغ نورزیم و جهت سرافرازی میهن عزیزمان در همه زمینه ها به خصوص خودكفایی عمرانی گامی عزیم برداریم

تكنوبویلر پس از ثبت در تاریخ 14/03/1356 و شروع كار، فعالیت را در اجرای سیستم لوله كشی گاز واحدهای مسكونی، تجاری و صنایع آغاز و پس از چندی طراحی، ساخت و نصب ایستگاه های تقلیل و افزایش فشار و همچنین ساخت مخازن ذخیره نفت در پالایشگاه را در دستور كار خود قرار داد كه پس از تكمیل اطلاعات فنی در زمینه صنعت نفت، صنعت ساختمان و تجهیزات صنعتی به صورت تخصصی كار خود را آغاز نمود. .تكنوبویلر در حال حاضر دارای رتبه4 در رشته تاسیسات وتجهیزات، رتبه5 در زمینه آب و رتبه5 در زمینه ساختمان را دارا میباشد. از این رو برای تحقق بخشیدن به اهداف بلند مدت خود، فعالیت گسترده تری را نسبت به قبل آغاز نموده است. تاریخچه قدیمی این شركت بیانگر فعالیت گسترده در زمینه های عمرانی است