تاسیسات، ساختمان و تجهیزات صنعتی
شرکت تکنوبویلرشرکت تکنوبویلرشرکت تکنوبویلر
02191071760
co[at]technoboiler.ir
پلاک 313، طبقه سوم
شرکت تکنوبویلرشرکت تکنوبویلرشرکت تکنوبویلر

پروژه های صنعت انرژی

پروژه ها

سوابق كاري پروژه هاي انجام شده در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي،آب وفاضلاب، نيرو

رديف

کارفرما

موضوع قرارداد

مدت قرارداد

توضيحات

1

شركت گاز استان گيلان

شبكه گازرساني به فاز 2E2 رشت

يكسال

 

2

شركت ملي گاز ايران

احداث خط انتقال وخط تغذيه دامغان از توابع سمنان به همراه طراحي و ساخت ايستگاه مربوطه

يكسال

 

3

شركت ملي گاز ايران

گازرساني به صنايع مرحله پانزده

يكسال

انجام عمليات لوله كشي گاز، ساخت و نصب ايستگاه هاي تقليل فشار و اندازه گيري ونصب تاسيسات و كليه عمليات حفاظت كاتديك

4

شركت ملي گاز ايران

گازرساني به صنايع مرحله چهل

200 روز تقويمي

انجام عمليات لوله كشي گاز، ساخت و نصب ايستگاه هاي تقليل فشار و اندازه گيري ونصب تاسيسات و كليه عمليات حفاظت كاتديك

5

شركت ملي گاز ايران

احداث شبكه گازرساني به فاز A شهميرزاد از توابع سمنان

هشت ماه

 

6

شركت گاز استان تهران

گازرساني به منطقه 12جنوب تهران(شهرك مشيريه)

دو سال

 

7

شركت ملي گاز ايران

گازرساني به صنايع مرحله چهل وهفت

250 روز تقويمي

انجام عمليات لوله كشي گاز، ساخت و نصب ايستگاه هاي تقليل فشار و اندازه گيري ونصب تاسيسات و كليه عمليات حفاظت كاتديك

8

شركت گاز استان سمنان

گازرساني به شهرك صنعتي سمنان به همراه طراحي و ساخت ايستگاه مربوطه

يكسال

 

9

شركت گاز استان تهران

گازرساني به منطقه 5 شمال تهران به همراه نصب ايستگاه مربوطه

يكسال

 

10

شركت گاز استان تهران

احداث خط تغذيه دانشگاه آزاد اسلامي حصارك پونك

شش ماه

 

11

شركت گاز استان سمنان

گازرساني به شهرك فرهنگيان، مديران و فاز2 گلستان) به همراه طراحي و ساخت ايستگاه مربوطه

يكسال

 

12

شركت ايران رادياتور

طراحي و اجراي لوله كشي 2 PSI و داخلي كارخانه به همراه نصب ايستگاه

 

13

شركت ملي گاز ايران

طراحي و اجراي لوله كشي گاز فشارقوي حمل و نقل جمهوري اسلامي به همراه نصب ايستگاه مربوط

 

14

شركت گاز استان اردبيل

گازرساني به شهرستان بيله  سوار از توابع اردبيل به همراه طراحي و ساخت ايستگاه مربوطه

دو سال

 

15

شركت گاز استان سمنان

گازرساني به روستاي درجزين از تابع سمنان به همراه طراحي و ساخت ايستگاه مربوطه

هشت ماه

 

16

شركت ملي گاز ايران

طراحي و اجراي لوله كشي گاز فشارقوي شركت بازرگاني آردل به همراه نصب ايستگاه مربوط

 

17

شركت ملي گاز ايران

طراحي و اجراي لوله كشي گاز فشارقوي بيمارستان روزبه به همراه نصب ايستگاه مربوط

 

18

شركت گاز استان تهران

گازرساني به فاز3 شهرك انديشه

هجده ماه

 

19

شركت ملي گاز ايران

طراحي و اجراي لوله كشي گاز فشارقوي خوابگاه دانشكده تربيت معلم به همراه نصب ايستگاه مربوط

 

20

شركت گاز استان همدان

احداث خط انتقال گاز از نيروگاه شهيد مفتح به آوج همدان(فاز اول)

يكسال

 

21

شركت گاز استان قزوين

احداث خط انتقال گاز به شهر شال قزوين

يكسال

اجراي پروژه بصورت PC

22

شركت گاز استان كرمان

احداث خط انتقال گاز انار به رفسنجان كرمان

چهارده ماه

 

23

وزارت نيرو

احداث خط انتقال آب به نيروگاه سيكل تركيبي كرمان

يكسال

اجراي پروژه بصورت EPC

24

شركت گاز استان مركزي

گازرساني به روستاهاي خنداب از توابع استان مركزي

255 روزتقويمي

اجراي پروژه بصورت PC

25

شركت گاز استان مازندران

احداث خط انتقال گاز به كلاردشت

350 روز تقويمي

اجراي پروژه بصورت EPC

26

شركت گاز استان اردبيل

احداث خط تغذيه گاز از و شبكه گذاري 14 روستاي مشگين شهر

300 روز تقويمي

اجراي پروژه بصورت PC

27

كارخانه دنياي فلز

طراحي و اجراي لوله كشي گاز فشارقوي به همراه نصب ايستگاه مربوطه

 

28

شركت گاز استان مركزي

احداث خط تغذيه گاز از روستاي ايجان به جاورسيان از توابع استان مركزي

هشت ماه

 

29

شرکت شهرکهای صنعتی مرکزی

گازرساني به شهرك صنعتي محلات

يازده ماه

اجراي پروژه بصورت PC

30

شرکت شهرکهای صنعتی تهران

خط تغذیه گاز

یکسال

اجراي پروژه بصورت PC

31

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عملیات انتقال DSO فازهای 6،7،8 پالایشگاه چهارم

شش ماه

اجراي پروژه بصورت PC

32

سازمان میادین میوه و تره بار

تهیه و اجرای لوله کشی گاز کلیه میادین میوه و تره بار در سطح 22 گانه تهران

شش ماه

اجراي پروژه بصورت PC

+
+
+
+
+
+
+
+
+