تاسیسات، ساختمان و تجهیزات صنعتی
شرکت تکنوبویلرشرکت تکنوبویلرشرکت تکنوبویلر
02191071760
co[at]technoboiler.ir
پلاک 313، طبقه سوم
شرکت تکنوبویلرشرکت تکنوبویلرشرکت تکنوبویلر

پروژه های تجهیزات صنعتی

پروژه ها

سوابق كاري پروژه های انجام شده در تجهیزات صنعتی

رديف

کارفرما

موضوع قرارداد

مدت قرارداد

1

شرکت گاز استان اردبیل

طراحی و ساخت ایستگاه T.B.S و C.P.S

3 ماه

2

شرکت انتقال گاز منطقه3

تعمیر و بازسازی پره های توربین GE

4 ماه

3

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایرانخودرو (ساپکو)

خرید تجهیزات، تعمیر و تست و راه اندازی و حفظ و نگهداری 2 دستگاه چیلر 410 تن موتورخانه مرکزی

4ماه

4

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایرانخودرو (ساپکو)

خرید تجهیزات، تعمیر و تست و راه اندازی و حفظ و نگهداری 1 دستگاه چیلر 610 تن موتورخانه مرکزی

4 ماه

5

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایرانخودرو (ساپکو)

خرید تجهیزات، تعمیر و تست و راه اندازی و حفظ و نگهداری 1 دستگاه چیلر 410 تن موتورخانه مرکزی

4ماه

6

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایرانخودرو (ساپکو)

تعمیر و تست و راه اندازی و حفظ و نگهداری 2 دستگاه چیلر 150 تن موتورخانه مجموعه ورزشی

 

تعمیر چیلرهای شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایرانخودرو (ساپکو)