مهارتها و اهداف كارشناسان این شركت


تجریه كارگروهی در پروژه های بزرگ

میانگین تجربه حدود 8 سال برای كلیه پرسنل فعال

با توجه به افزایش روزافزون استفاده از سیستم های مبتنی بر IT تسلط كامل بر دانش ICDL

پاسخگو بودن در برابر كلیه مشكلات فنی و تخصصی

استفاده از تولیدات داخلی، خصوصاً در زمینه محصولاتی كه توان ساخت آن توسط كارشناسان ایرانی وجود دارد

...

مشاهده مجوزها و تقدیر نامه ها